Naším patronem je LáÄŹa Hron
 popis loga

Pane můj....
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
Je to pravda.
Dělám pro tebe všechno, co mohu a umím a uctívám tě jako boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Ti dům, vodím nevidomé, tahám sáně, zachraŘuji lidi v troskách a lavinách, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, pro Tvé zdraví snáším kruté bolesti
v pokusných laboratořích.
Milionkrát zavrtím ocáskem,
abych Ti poděkoval za péči,
abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost.
I kdyby Tě všichni opustili,
já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě, pane, abys mě ani Ty neopouštěl a nechal mě u sebe dožít ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

OMEZENÍ PROVOZU ÚTULKU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Místo konání:
Datum konání: 02.01.2016

OMEZENÍ PROVOZU ÚTULKU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Pro veřejnost bude útulek otevřen:
24.12.2015 od 11:00 do 13:00 hod.
25.12.2015 od 11:00 do 13:00 hod.
26.12.2015 od 11:00 do 13:00 hod.
1.1.2016 od 11:00 do 13:00 hod.

31.12.2015 a 1.1.2016 nebude probíhat venčení útulkových svěřenců.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazi fotografii