Naším patronem je Láďa Hron
Psí modlitba

Pane můj....
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka. Je to pravda. Dělám pro tebe všechno, co mohu a umím a uctívám tě jako boha. V mých očích můžeš číst důvěru a lásku. Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ. Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Ti dům, vodím nevidomé, tahám sáně, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, pro Tvé zdraví snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích. Milionkrát zavrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za péči, abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost. I kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti. Prosím Tě, pane, abys mě ani Ty neopouštěl a nechal mě u sebe dožít ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

Sbírka na fenečku Riki, kterou trápí nemoc zvaná Cushingův syndrom

Místo konání: Útulek Chrudim
Datum konání: 09.09.2012

Prosíme všechny hodné lidičky o příspěvek na Riki !!!

Fenečka Rikina, která se našla 10. 11. 2010 uvázaná u bývalého útulku Alík nutně potřebuje Vaši pomoc !!!

Riki trápí vzácná nemoc zvaná Cushingův syndrom :(.
( Cushingův syndrom –je nejčastější hormonální onemocnění starších psů. Jeho příčinou je zvýšené vylučování hormonů. Důvodem zvýšené produkce hormonů je narušená funkce části centrální nervové soustavy – hypofýzy, která řídí činnost nadledvinek nebo jejich nádorové bujení. U některých pacientů je třeba nízké dávky léků podávat doživotně. )

Riki měla velké štěstí a ujala se jí nová rodina. Bohužel nemá štěstí v rámci svého zdraví. Těsně před adopcí prodělala mrtvici, proto jí visí levá strana tlamy. Z důvodu léčby Cushingova syndromu musí brát velmi drahé léky, do konce svého života. Riki je milá fenečka a zaslouží si prožít zbytek života v naprosté pohodě.
Na Riki byly vyhlášena sbírka na podzim r. 2011. Za vybrané peníze byly nakoupeny léky a zbylé peníze byly předány novým majitelům Riki. Nová rodina se o Riki vzorně stará, Riki podstoupila další léčbu a vzhledem k tomu, že rodina má malé dítě a léčba je drahá, finanční prostředky jim už nestačí. Proto jsme se s majiteli Riki dohodli na vyhlášení nové sbírky na léčbu Riki.

Peníze můžete posílat na č. účtu 43-9390260297/0100 VS 100, do zprávy pro příjemce prosíme uveďte jméno fenečky RIKI.

Vybrané penízky budou postupně předány majitelům Riki a používány na léky a samozřejmě Vás budeme o Riki průběžně informovat.
Moc Vám všem děkujeme :).

Zobrazi fotografiiZobrazi fotografii