Naším patronem je Láďa Hron
Psí modlitba

Pane můj....
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka. Je to pravda. Dělám pro tebe všechno, co mohu a umím a uctívám tě jako boha. V mých očích můžeš číst důvěru a lásku. Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ. Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Ti dům, vodím nevidomé, tahám sáně, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, pro Tvé zdraví snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích. Milionkrát zavrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za péči, abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost. I kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti. Prosím Tě, pane, abys mě ani Ty neopouštěl a nechal mě u sebe dožít ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

PROVOZ ÚTULKU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Místo konání:
Datum konání: 01.01.2021

PROVOZ ÚTULKU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

24.12.2020 11:00 - 13:00

25.12.2020 11:00 - 13:00

26.12.2020 11:00 - 13:00

27.12.2020 11:00 - 13:00

31.12.2020 útulek veřejnosti uzavřen

1.1.2021 11:00 - 13:00 (bez venčení)

Děkujeme za pochopení :).

V databázi se žádné fotografie nenachází.