Naším patronem je LáÄŹa Hron
 popis loga

Pane můj....
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
Je to pravda.
Dělám pro tebe všechno, co mohu a umím a uctívám tě jako boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Ti dům, vodím nevidomé, tahám sáně, zachraŘuji lidi v troskách a lavinách, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, pro Tvé zdraví snáším kruté bolesti
v pokusných laboratořích.
Milionkrát zavrtím ocáskem,
abych Ti poděkoval za péči,
abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost.
I kdyby Tě všichni opustili,
já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě, pane, abys mě ani Ty neopouštěl a nechal mě u sebe dožít ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

Jsme ještě vůbec lidi?

Někdy se ptáme, jakým právem se člověk pasuje na toho nejlepšího, nejchytřejšího a nejvyspělejšího tvora, který obývá tuto planetu..

Jsou totiž momenty, kdy jsme z lidí velmi velmi velmi zklamaní a nešťastní.

Bývají to chvíle, kdy se i my setkáváme s lidskou krutostí, která nás přivádí k pocitům bezmoci, nenávisti vůči lidem a strachu, kam ten svět spěje.

Na následujících fotografiích uvidíte, čeho je schopen člověk, jež je podle nás tím nejchytřejším, co svět kdy stvořil.

Upozorňujeme, že zde není nic pěkného k vidění, proto Vy, kteří máte slabší povahu a jste lítostivý, rozmyslete si, zda-li opravdu chcete číst a koukat dál…

Vy, kteří se odvážíte a podíváte se, zamyslete se nad lidskou krutostí a každý udělejte pro opuštěná zvířátka jednu dobrou věc, kterou jim pomůžete. I kdyby to měla být maličkost, udělejte ji.

Pokusme se všichni, kterým to není jedno, držet za jeden provaz a pomožme zvířatům, která to potřebují a hlavně !!! která si to ZASLOUŽÍ!!

Zobrazi fotografiiZobrazi fotografiiZobrazi fotografii
Zobrazi fotografiiZobrazi fotografiiZobrazi fotografii
Zobrazi fotografii